Rezultāti

Apkopojot visus par 2016. gadu savāktos datus par piena cenām, biedrībā "Latvijas Holšteinas šķirnes lopu audzētāju asociācija" secināts, ka gan pašu piensaimnieku, gan piena pircēju ziņotās cenas veido vienādu līkni.

Redzams, ka pārsvarā piena pircēju ziņotā cena ir nedaudz augstāka kā piena ražotāju ziņotā cena, to ietekmē arī tas, ka piena cenu monitoringā no līgumcenas atrēķinātas arī visas papildus izmaksas, ko apmaksā ražotājs- pamatā par piena transportēšanu un analīzēm. 

 9. februārī notikušajā LHA Biedru kopsapulcē tika nolemts piena cenu monitoringu turpināt, lai piena ražotājiem būtu savi- objektīvi- dati, ko vajadzības gadījumā izmantot sarunās ar Zemkopības ministriju un citām institūcijām.

  Fakt. vid. piena cena (€/t) Pārd. piena apjoms, t no ganāmp. Vid. piena tauku % Vid. proteīna % SŠS, vid. Bakt., vid. Papildus izmaksas, € Fakt. piena cena pēc pārrēķina Piena pircēju ziņotā vid. iepirk. cena
Janvāris 213,24 68,2 4,21 3,38 159 29 48 212,54 220,00
Februāris 208,52 65 4,09 3,32 166 34 53 207,7 214,20
Marts 201,1 69,8 4,07 3,31 181 21 64 200,18 207,00
Aprīlis 180,08 69,9 4,06 3,33 208 22 29 179,66 195,52
Maijs 158,34 73,7 4,03 3,36 193 31 32 157,91 182,30
Jūnijs 179,4 109,5 3,8 3,26 172 24 22 178,71 177,80
Jūlijs 181,74 123,8 3,7 3,26 186 24 24 180,88  
Augusts 193,41 158,1 3,78 3,31 183 19 31 192,33 186,40
Septembris 209,21 69,8 4,02 3,34 200 31 27 208,14 221,40
Oktobris 253,18 106,8 3,95 3,39 174 17 29 252,02 248,90
Novembris 269,18 81,2 4,14 3,39 165 23 9 269,05 282,60
Decembris 305,25 105,9 4,07 3,36 200 23 22 305,06 305,50
 Zemkopības ministrijas TTA departamenta sagatavotie informatīvie materiāli par pienu un piena produktiem, t.sk. svaigpiena iepirkuma cenu, par sekojošiem 2016. gada mēnešiem:
 
februāris, marts, aprīlis, maijs, jūnijs, jūlijsseptembris, oktobris, novembris, decembris.
top