Vaislas buļļu katalogs

ASV novērtētie HOLŠTEINAS MELNRAIBIE VAISLINIEKI ar meitu vērtējumu (ticamība >80%)

ASV novērtētie HOLŠTEINAS MELNRAIBIE VAISLINIEKI ar genoma vērtējumu (ticamība <80%)

ASV novērtētie HOLŠTEINAS SARKANRAIBIE VAISLINIEKI ar meitu vērtējumu (ticamība >80%)

ASV novērtētie HOLŠTEINAS SARKANRAIBIE VAISLINIEKI ar genoma vērtējumu (ticamība <80%)

ASV vērtējumi- pazīmju un indeksu skaidrojumi

top