2018. gada rezultāti

 

 

  Fakt. vid. piena cena (€/t) Pārd. piena apjoms, t no ganāmp. Vid. piena tauku % Vid. proteīna % SŠS, vid. Bakt., vid. Pap. Izm., € Fakt. piena cena pēc pārr. Piena pirc. ziņ. vid. iepirk. cena
Janvāris 313.37 97.2 4.12 3.47 168 20 6 313.31 -
Februāris 285.79 214.3 3.95 3.44 145 20 316 284.31 281.80
Marts 281.38 171.3 4.06 3.43 151 17 318 279.52 274.80
top