Apmeklētājiem

08.08.2017

Izmaiņas ASV TPI formulā 08.2017


Pilnveidotajā TPI formulā veiktas izmaiņas kāju un nagu, kā arī tesmeņa vērtējumos, mainīts svars produktīvās dzīves, piena tauku un proteīna rādītājiem, barības efektīvās izmantošanas indeksam un formulā pirmoreiz iekļauts govju dzīvotspējas indekss.

top